Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyZákony úspěchu,

zákony mysli, vědomí a podvědomí

=========

1. Zákon čirého vědomí

Hovoří o tom, že se máme učit mít vědomí bez myšlenek, hlídat si myšlenky, aby „nekontrolovaně nepobíhaly vědomím“ a hlavně se odnaučit negativnímu myšlení. Naučit se žít ve stavu bez myšlenek, být a konat „s čirým vědomím“, nám umožní plnit si cíle skrze „moc podvědomí“, skrze „sílu myšlenky“. Opakovaným vložením obrazu našeho přání do vědomí – vytváříme své přání
v jemnohmotném světě, a to se nám zhmotní – při dodržení všech pravidel – do reálného světa – do hmoty – do našeho života.

=========

2. Zákon dávání a přijímání

Je třeba nechat energii volně proudit. Aby mohla volně proudit,
ve směru dám a přijmu, dám a přijmu. Nemá smysl dávat tam, kde se naše dávání setká s odporem nebo zneužitím. Není dobré brát, aniž bychom dali, energie se blokuje a tím dochází
k problémům. Tento zákon platí též v účinku – myšlenka
(přání – dávání energie do myšlenky) a výsledek (zhmotněné přání – přijmutí daného našeho přání). Dám někam finance,
tím spíše mi přijdou nové = volný koloběh energie. Ovšem pozor,
ať neplníme životní úkoly druhých lidí, to už je takové
„rozdávání nedobrého“, v rozporu se zákony vesmíru.

Pokud nejde u některé životní situace vložit do ni toto pravidlo dávání a přijímání – může se jednat o nějaký karmický problém, který je třeba vyřešit. Pokud je to ovšem v danou chvíli možné.

=========

3. Zákon nepřipoutanosti

Znamená, že musíme být plně odpoutaní naší myslí, naším vnitřním stavem, od přebytečného chtění a vyvíjení úsilí o splnění našeho přání. Jakékoliv přílišné chtění, či přílišné očekávání blokuje splnění našeho přání. Vše se tvoří pouze v mysli,
za pomoci vesmírného tvořivého pole. Opakovanou představou
přání v mysli – začne se zhmotňovat do reality
pouze silou myšlenky, upřením pozornosti na náš cíl. Není dobré být k výsledku či přání „připoután“ = lpět na jeho zhmotnění,
přílišné lpění na výsledku nuluje jeho splnění.

=========

4. Zákon nejmenšího úsilí

Nás učí, že ať máme jakékoliv přání, za dodržení ostatních zákonů, se přání zhmotní do reality, aniž bychom vydávali rukama jakékoliv úsilí o získání přání. Je dobré jemně si přát a jemně očekávat výsledky. Jedině tak necháme „energii“ volný průchod, aby mohla proudit dle zákona dávání a přijímání.
Tím se nejmenším úsilím naše přání stane realitou.

=========

5. Zákon nejistoty

Když jdeme do určité situace, nebo pro nějaký vysněný cíl,
či máme prožít nějakou situaci, jako např. zkoušky, dlouho očekávané situace, ale třeba i jednoduché věci – výlet, návštěva, setkání s někým, jednání na úřadě – prostě cokoliv – když půjdeme do této situace, či pro tento cíl – v nejistotě (s předešlým upřením myšlenky pro splnění cíle) – naše přání se vyplní
či situace dopadne tak, jak bylo naším přáním.
Pokud nedodržíme stav nejistoty a půjdeme si pro cíl
s absolutní jistotou, či se ještě navíc budeme těšit
na dlouho očekávanou událost – přání nevyjde, buď se oddálí,
nebo se úplně vynuluje. A tak – čím větší nejistota,
tím větší pravděpodobnost našeho úspěchu či splněného přání.

=========

6. Zákon úmyslu a přání

Když do svého „čirého vědomí“ vložíme opakovaně nějakou představu, či opakovanou afirmaci – představa se, silou podvědomí, stává po čase skutečnou – tedy projeví se v reálném životě. Jsme tvořivé bytosti, s nepoznaným potenciálem naší duše, a měli bychom tvořit myšlenkou. Vše vejde do reality samo – za pomoci vesmíru. Tedy si ve vědomí tvoříme sny a plány. Na co se zaměříme myšlenkou, to se tvoří do reality. Čím více energie máme, tím rychleji se přetvářejí myšlenky v realitu. Je potřeba „snít“ a dávat si pozor, o čem sníme, protože myšlenky
a představy vcházejí dřív nebo později, do reality. Je třeba myslet na pozitivní, abychom si též pozitivní přivolali do života. Většina lidí to netuší a přivolávají si negativním myšlením do života problémy.

=========

7. Zákon karmy – příčiny a následku

Znamená, že vše, v průběhu věčnosti, všechny naše činy, slova, myšlenky, emoce, vše – co vyšleme v oblasti myšlení, emocí, slov či činů k někomu jinému, se nám vrátí, dřív nebo později, zpět.
Nic, co vzniklo v našich myšlenkách, slovech, emocích, činech,
ať dobré či špatné, zůstane bez odezvy. Vše se nám vrátí
ve zvětšené míře zpět. Pokud si vytváříme dobré – bude k nám přicházet dobré.
Pokud si vytváříme zlé – bude se k nám vracet zlé. Ovšem toto platí v celé věčnosti vesmíru. Pokud budeme ze sebe dávat dobro na veškeré úrovni, a bude se nám vracet zlo – v tom případě probíhá vyrovnání karmy z minulosti času v celé věčnosti vesmíru. Pokud zažíváme tento případ, je třeba souznít se zákony věčnosti, se zákony podvědomí a vyrovnat vše (může být poznáním
a pochopením) čemu jsme se ve věčnosti prohřešili, aby k nám mohlo proudit dobro, a tím všechna naše přání.

=========

8. Zákon dharmy – účelu života

Dharma je naše poslání, cesta našeho poznání a vývoje naší duše. Pokud s ní souzníme, vnímáme vedení cestou našeho života – dostaneme vše, oč žádáme (pokud je to ovšem v souladu s naším životním úkolem, naší životní cesty). Pokud nevnímáme naše vedení, a tím jdeme jinou cestou – osud nám připraví takové životní události a situace, abychom vytyčenou životní cestou šli. Takovéto „napravování“ zároveň není v souladu s našimi přáními, toto „napravování“ nám ztrpčuje život a pokládá do cesty strasti. Na základě toho se máme naučit vnímat „vnitřní vedení“ a jít cestou našeho životního úkolu. Pokud vnímáme naše vedení „shora“, a jdeme cestou našeho životního úkolu a poznání – dostaneme vše, oč vesmír žádáme.

=========

* Splnění přání je též podmíněno tím, že člověk si musí udržet výšku svých energetických vibrací, výšku životní energie.
* Být v dobrém, pozitivním rozpoložení, v radosti, v nadšení.
* Nejlépe, jak dokáže.
* Sny se neplní na nízkých vibracích – v depresích, ve smutku.
* Sny se plní v radosti a nadšení.
* Bytí v souladu se "zákony úspěchu" je neodmyslitelnou podmínkou.
* Znalost funkce podvědomí rozhodně při splnění našich přání je velice nápomocné.

=========


Zdroj: Sedm duchovních zákonů úspěchu - Deepak Chopra

chopra
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024